Rézműves Mihályné Lina

 

Projekt megnevezése: Lina Biztos Kezdet Gyerekház; EFOP-1.4.3-16-2017-00044

A projekt megvalósításának időszaka: 2018.02.01-2022.01.31.

Támogatott összeg: 40 millió forint

• a kedvezményezett neve, : Közművelődési és Vidékfejlesztési Programiroda Egyesület

• a támogatás mértéke (%-ban), : 100%

• a projekt tervezett  befejezés dátuma: 2022.05.01.

 
A projektünk célja Biztos Kezdet Gyerekház kialakítása Hodászon a szegregátumban, ahol Egyesületünk telephellyel rendelkezik. A gyerekház működésének hosszú távú célja olyan gyermek- és családbarát szolgáltatási környezet kialakítása Hodász községben, amely a szülők partneri bevonása és aktív részvétele mellett kora gyermekkorban egyenlő esélyt biztosít a veleszületett képességek kibontakozásához, a minél korábbi - lehetőleg 3 éves kortól - óvodai részvételhez és a sikeres iskolakezdéshez. Célunk, hogy az óvodába lépő gyermekek legyenek egészségesek, érjék el veleszületett képességeik optimumát. Figyelmet fordítunk a cigány anyanyelvű gyermekek anyanyelvének használatára és a magyar nyelv helyes elsajátítására. Mindkét nyelv aktív használatának lehetősége és fejlesztése egyaránt fontos számunkra. Figyelmet fordítunk arra, hogy a helyi közösségekben a program befogadása és a program helyi közösségekbe való beágyazódása sikeresen megtörténjen. A gyerekházba bekerüléskor és félévente állapotfelmérést végzünk a gyerekeken, ezen felmérések eredményei a dokumentációs rendszerben rögzítésre kerülnek. A gyerekek állapotának felmérésében a dolgozók mellett a védőnő, és a külső szakemberek is együttműködnek. A fejlesztő foglalkozások, képesség - kibontakoztató foglalkozások a szülők bevonásával történik. A fejlesztés a gyermeki szabad játékban, a megfelelő tárgyi feltételek biztosításával (indirekt befolyással) szülő-gyermek interakcióban és fejlesztő jellegű együtt játszásban realizálódik.

 


● Manuális foglalkozás,
● Beszédfejlesztés, mondókázás,
● Játéktevékenység fejlesztése eszközzel,
● Zenei nevelés-Zeneterápia, külső szakember bevonásával
● Mozgásfejlesztés,

A gyerekház minden esetben tízórait biztosít a gyerekek számára, amelynek meg kell felelnie az  egészséges táplálkozás szabályainak. Fontos a megfelelő étkezési és higiéniás szokások megismertetése a gyerekekkel, így az óvodába kerülve könnyebben megy a beilleszkedés.
Fontos számunkra, hogy a szülőknek és a gyermekeknek személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó, valamint egyéb preventív célú programokat szervezzünk:

● Egészséges életmódra nevelése, gazdálkodási, háztartástani ismeretek nyújtása;
● Személyiség és kompetenciafejlesztés;
●Főzési alapismeretek - okos-konyha;
● Preventív foglalkozás;
●  Jogi tanácsadás –külső szakember bevonásával;
● Mosás, tisztálkodási lehetőség biztosítása;
● A gyerekek számára a foglalkozások idején a korosztályuknak megfelelő étkezés (tízórai) biztosítása a délelőtti nyitva tartás idején;

A gyerekház egyik célja a szülők gyerekneveléssel kapcsolatos ismereteinek bővítése. A dolgozók munkájuk során folyamatosan közvetítik a szülőknek az ismereteket. Ebben segítségünkre vannak a bevont szakemberek is. Helyi partneri együttműködéseket alakítunk ki a helyi szakemberek között (védőnő, gyermekorvos, szociális munkás, óvónő, fejlesztő pedagógus, anyaotthon vezető) havi team ülések keretében. Részt veszünk a helyi közösség életében, közösségi rendezvényeket szervezünk az igénybe vevői kör számára. Együttműködés a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint család- és gyermekjóléti központtal.

Az eltérő fejlődésű gyerekek számára szakemberhez való hozzáférést, képzést, konzultációs lehetőséget biztosítunk.


● Kora-gyerekkori szakember
● Gyermekorvos
● Várandósok felkészítése a gyermek fogadására.

●Védőnő: Tanácsadás, baba-mama klub,kismamagondozás

 


 

 

Akadálymentes weboldal

 

- Hírek ESZA

NyelvEsély Partnerintézmény
Szociokulturálisan érzékeny, fenntartható tanulás 

 

Ma 55

Tegnap 38

Héten 93

Hónapban 1271

Összesen 47713

Jelenleg 7 vendég és nincs tag online

Copyright © 2016-2017 All Rights Reserved.