Ande kado bersh milajine le Muzeumoske amale xutyilde jekh akharipe kathar kadala inshtituciji ande jekh tabori, kaj kashtesa shaj kerenas butyi, ranyikako khuvipe shaj sityile kathar e profesijake meshtera. Phutyarde sam pe kodi, hoj kadal inshtituciji ando baro kamipe inkerde amen perdal tela shov dyes. Na numa le meshtera asharde amare shavoren, vi o Szabo Zoltán kon sheruno si ando muzeumo, kaske bares najisaras lesko zhutipe.

 

Ma 34

Tegnap 10

Héten 136

Hónapban 352

Összesen 9583

Jelenleg 4 vendég és nincs tag online

Copyright © 2016-2017 All Rights Reserved.